artykuł nr 1

Uchwała Nr 107/XVIII/2004 z dnia 29.06.2004 r

Uchwała w sprawie: przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej