artykuł nr 1

Uchwała Nr 127/XXII/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 r w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Dąbrowa i części wsi Dąbrowa-Wrzosy