artykuł nr 1

Uchwała Nr 128/XXII/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004r w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Płaczkii części wsi Płaczki, Antonie