artykuł nr 1

Uchwała Nr 143/XXIV/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w gminie Popów