artykuł nr 1

Uchwała Nr 147/XXIV/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: zwolnienia z opłat od zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej