artykuł nr 1

Uchwała Nr 157/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.