artykuł nr 1

Uchwała Nr 160/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: zmiany w budżecie gminy Popów na 2005 r