artykuł nr 1

Uchwała 221/XXXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005 r. w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
Załączniki:
treść uchwały96 KB