artykuł nr 1

Uchwała Nr 22/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2007 r