artykuł nr 1

Uchwała Nr 29/V/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 12 kwietnia 2007 r w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Popów absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 r
Załączniki:
Treść uchwały38 KB