artykuł nr 1

Uchwała Nr 74/XII/2007

UCHWAŁA Nr 74/XII/2007

Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie : przyjęcia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Załączniki:
Załącznik31 KB