artykuł nr 1

Uchwała Nr 79/XII/2007

UCHWAŁA Nr 79/XII/2007

Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2008 rok

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Załącznik0 B