artykuł nr 1

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POPÓW ZA 2013R.