artykuł nr 1

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów