artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 150/XXIV/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów