artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 151/XXIV/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej