artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 152/ XXIV/ 2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021