artykuł nr 1

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w msc. Kamieńszczyzna