artykuł nr 1

Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Więckach.