artykuł nr 1

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat części nieruchomości