artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 200/XXXII/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania wniosku do rozpoznania organowi właściwemu.