artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 201/XXXII/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.