artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 202/XXXII/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Popów.