artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 203/XXXII/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Popów.