artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 232/XXXVII/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty