artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 233/XXXVII/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania