artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 234/XXXVII/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022.