artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 235/XXXVII/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie podatku od środków transportowych