artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 236/XXXVII/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok