artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 239/XXXVII/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów