artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 240/XXXVIII/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok