artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 241/XXXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.