artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 312/LIII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026 r.