artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 315/LIII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie