artykuł nr 1

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 września 2015