artykuł nr 1

Informacje dotyczące referendum

Załączniki:
Zarządzenie Nr ZW.0050.75.2015 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.191 KB
I N F O R M A C J A Wójta Gminy Popów z dnia 10 sierpnia 2015 r. o losowaniu składów obwodowych komisji do spraw referendum.210 KB
ZARZĄDZENIE ZW NR 0050.71.2015 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności w zakresie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku315 KB
ZARZĄDZENIE ZW NR 0050.72.2015 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym221 KB
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Popów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku361 KB
INFORMACJA Wójta Gminy Popów z dnia 21 lipca 2015 r.204 KB
UCHWAŁA NR 50/IX/2015 RADY GMINY POPÓW z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym91 KB
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.120 KB
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.354 KB
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji.MB
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania. 79 KB
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum79 B
Wzór zgłoszenia kandydata(ów) na członka (członków) obwodowej komisji do spraw referendum 48 KB
WYJAŚNIENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE UDZIAŁU W PRACACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM W KRAJU142 KB
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego219 KB