artykuł nr 1

Wzór Oświadczenia Majątkowego Radnego