artykuł nr 1

Zarządzenie nr 89 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP