artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO - Park Marzeń i Rekreacji w Popowie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. "Park Marzeń i Rekreacji w Popowie"  

Kod CPV 45112723-9; 45233161-5; 45233253-7; 36535200-2

Termin składania ofert:

11 / 10/ 2006