artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO - Termomodernizacja Budynku Gimnazjum Nr 1 w Zawadach - termin składania ofert 24.10.2006

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych budynku „starej” szkoły,

- wykonanie izolacji termicznej stropodachu budynku „starej” szkoły,

- wymiana stolarki okiennej w budynku „starej” szkoły,

- demontaż instalacji c.o., w tym grzejników oraz rur poziomych wraz z pionami i gałązkami w budynku szkoły,

- wykonanie nowej instalacji c.o. w budynku szkoły,

Kody CPV: 45454000-4, 45324000-4, 45321000-3, 45310000-3, 45442000-7, 45261210-9, 45331100-7, 45311100-1, 45211100-5.

Termin wykonania 31.07.2007