artykuł nr 1

Zakup samochodu do OSP Rębielice Królewskie - przetarg nieograniczony

Treść ogłoszenia ( uzp)

dostępna pod adresem:

 

Ogłoszenie nr 153953-2008 z dnia 08.07.2008 r. -