artykuł nr 1

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY POPÓW

UWAGA!!!

W związku z pytaniami dot. przedmiotowego postępowania  został zaktualizowany druk Formularza oferty oraz Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia