artykuł nr 1

Termomodernizacja budynku OSP w Więckach wraz z montażem OZE

UWAGA !!! Zmiana terminu składania ofert do dnia 21 stycznia 2022 roku do godziny 10:00

UWAGA dotycząca korekty przedmiarów: 

1. pozycja 74 - jest płytki ceramiczne 30x30 cm, winno być płytki ceramiczne 60x60 cm

2. pozycja 75 - posadzka betonowa - jest 37,90+45,70=83,60 m2, winno być (37,90+45,70)*0,08=6,688 m3