artykuł nr 1

Wydanie zapewnienia o możliwości dostawy wody i odprowadzenia ścieków