artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na: " Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popów"

UWAGA!!!

Zmiana załącznika nr 9 do SIWZ - Wzór wykazu narzędzi ze zmianami.

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania ofert na 16 listopada 2017 r. godzina 10:00.

Zmiana ogłoszenia o ogłoszeniu zamówienia.