Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na rok 2021

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 13:55

2. Rok 2020

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki, ul. Słoneczna&rdqu...

Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków wraz z zasilaniem energetycznym - materiały dodatkowe

Utworzony: 2020-12-31 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 12:41

3. 2021

ZARZĄDZENIE Z.W.0050.12.2021 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawi...

Utworzony: 2021-01-21 | Zmodyfikowany: 2021-01-21 10:50

4. Rok 2021

UCHWAŁA NR 186/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmian...

Utworzony: 2021-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 15:45

5. Rok 2021

UCHWAŁA NR 181/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmian...

Utworzony: 2021-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 15:37

6. Rok 2021

UCHWAŁA NR 185/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Studi...

Utworzony: 2021-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 12:08

7. Rok 2021

UCHWAŁA NR 184/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przed...

Utworzony: 2021-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 10:31

8. Rok 2021

UCHWAŁA NR 183/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprow...

Utworzony: 2021-01-20 | Zmodyfikowany: 2021-01-20 10:04

9. 2021

Informacja o podjęciu przez Gminę Popów działalności w zakresie telekomunikacji

Utworzony: 2021-01-19 | Zmodyfikowany: 2021-01-19 10:18

10. 2021

I N F O R M A C J A w sprawie terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego ...

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania na podstawie zebranych faktur VAT części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany koprodukcji rolnej w 2021 roku na terenie gminy Popów. Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek: w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. do wójta, burmistrza, prezydenta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2...

Utworzony: 2021-01-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 14:04

11. 2020

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.7.2021 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie...

Utworzony: 2021-01-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 13:54

12. 2020

Zarządzenie ZW Nr 0050.160.2020 Wójta Gminy Popów z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie...

Utworzony: 2021-01-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 12:34

13. 2021

ZARZĄDZENIE NR ZW.0050.1.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie...

Utworzony: 2021-01-18 | Zmodyfikowany: 2021-01-18 12:07

14. 2021

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o...

Zawady, dnia 13.01.2021 r. IPO.6733.9.2.2020.IB OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że w dniu 14...

Utworzony: 2021-01-13 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 16:34

15. Rok 2021

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia ...

Utworzony: 2021-01-13 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 13:42

16. Rok 2021

Projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrze...

Utworzony: 2021-01-13 | Zmodyfikowany: 2021-01-13 09:48

17. Rok 2020

UCHWAŁA NR 174/XXVIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie : uc...

Utworzony: 2021-01-12 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 12:48

18. Rok 2020

UCHWAŁA Nr 172/XXVIII/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy P...

Utworzony: 2021-01-12 | Zmodyfikowany: 2021-01-12 12:42

19. Rok 2021

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popów na l...

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 10:58

20. Rok 2021

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Utworzony: 2021-01-11 | Zmodyfikowany: 2021-01-11 10:39