Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie dotyczącej ustalenia odszkodowania za nier...

Utworzony: 2021-12-03 | Zmodyfikowany: 2021-12-03 13:42

2. Nabór na wolne stanowiska pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy samodzielnego Referenta w Referacie d...

Utworzony: 2021-11-19 | Zmodyfikowany: 2021-12-03 11:36

3. 2021

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wyda...

Zawady, dn. 1 grudnia 2021 r. IPO.6220.11.2021.GP ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 30 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawiad...

Utworzony: 2021-12-01 | Zmodyfikowany: 2021-12-01 16:32

4. 2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

Zawady, dnia 30 listopada 2021 r. IPO.6730.42.14.2021.MK OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji w sprawie o ustalenie warunków zabudowy Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm) Wójt Gminy Popów podaje do wiadomości, że w dniu 30 listopada 2021 r. wydana została decyzja ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na: zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pawilon wypoczynkowy, przewi...

Utworzony: 2021-11-30 | Zmodyfikowany: 2021-11-30 14:55

5. 2021

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy

Zawady, dn. 30 listopada 2021 r. IPO.6730.47.7.2021.MK OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm) Wójt Gminy Popów podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku garażu dwustanowiskowego, ...

Utworzony: 2021-11-30 | Zmodyfikowany: 2021-11-30 14:53

6. Imienne wykazy głosowań radnych

XXXVII Sesja Rady Gminy Popów z 25 listopada 2021 roku

Utworzony: 2021-11-26 | Zmodyfikowany: 2021-11-26 13:20

7. Dane podstawowe

Informacje Ogólne o Urzędzie

Gmina Popów Rodzaj Gmina wiejska Województwo śląskie Powiat kłobucki Kod 42-110 Popów Miejscowość Zawady ul.Częstochowska 6 Kontakt tel./fax: +48 (034) 317 70 67, 317 70 83, 317 70 84, 317 70 85 e-mail: ug@gminapopow.pl Wójt Jan Kowalik tel. (34) 317 70 67 Przewodniczący Rady Henryk Wróż tel. (34) 317 70 67 Sekretarz Ewa Kardas-Bernaś tel. (34) 317 70 67 e-mail: sekretarz@gminapopow.pl Skarbnik Paweł Hanus tel. (34) 317 70 67 p.hanus@gminapopow.pl Konto Bank Spółdzielczy w Kłobucku Oddział w...

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2021-11-22 11:40

8. 2021

Zarządzenie Nr ZW.0050.142.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 19 listopada 2021 r. w spra...

Utworzony: 2021-11-19 | Zmodyfikowany: 2021-11-19 12:42

9. 2021

Informacja o zwołaniu XXXVII Sesji Rady Gminy Popów.

Utworzony: 2021-11-19 | Zmodyfikowany: 2021-11-19 10:14

10. 2021

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CE...

Zawady, dnia 18.11.2021 r. IPO.6733.6.2.2021.MK OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.), Wójt Gminy Popów, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 listopa...

Utworzony: 2021-11-18 | Zmodyfikowany: 2021-11-18 14:45

11. 2021

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji i...

Zawady, dnia 18.11.2021 r. IPO.6733.4.10.2021.MK OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2021 poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Popów podaje do wiadomości, że w dniu 18.11.2021 r....

Utworzony: 2021-11-18 | Zmodyfikowany: 2021-11-18 14:42

12. 2021

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ...

Zawady, 18 listopada 2021 r. IPO.6220.7.2021.GP ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierz...

Utworzony: 2021-11-18 | Zmodyfikowany: 2021-11-18 14:37

13. 2021

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ś...

Zawady, dn. 16.11.2021 r. IPO.6220.14.2021.GP ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247), Wójt Gminy Popów zawiadamia strony postępowania,...

Utworzony: 2021-11-16 | Zmodyfikowany: 2021-11-16 15:24

14. 2021

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji i...

Zawady, dnia 10.11.2021 r. IPO.6733.5.5.2021.MK OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U z 2021 poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Wójt Gminy Popów podaje do wiadomości, że w dniu 10.11.2021 r. ...

Utworzony: 2021-11-10 | Zmodyfikowany: 2021-11-10 14:16

15. Wójt Gminy

Oświadczenie majątkowe za 2020r.

Utworzony: 2021-05-24 | Zmodyfikowany: 2021-11-10 11:42

16. 2021

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ś...

Zawady, dn. 09.11.2021 r. IPO.6220.13.2021.GP ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm), Wójt Gminy Popów zawiadamia strony postępo...

Utworzony: 2021-11-09 | Zmodyfikowany: 2021-11-09 12:54

17. 2021

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE dot. zmiany terenu objętego inwestycją dla zadania: &b...

Zawady, dnia 03 listopada 2021 r. IPO.6220.9.2021.GP ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE dot. zmiany terenu objętego inwestycją Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Po...

Utworzony: 2021-11-03 | Zmodyfikowany: 2021-11-09 12:47

18. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Patrycja Mońka

Utworzony: 2021-05-24 | Zmodyfikowany: 2021-11-08 22:45

19. 2021

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na ...

Zawady, 5 listopada 2021 r. IPO.6220.10.2021.GP ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierz...

Utworzony: 2021-11-05 | Zmodyfikowany: 2021-11-05 11:43

20. 2021

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie wyda...

Zawady, dn. 03 listopada 2021 r. IPO.6220.7.2021.GP ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) w związku z art. 30 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) zawi...

Utworzony: 2021-11-03 | Zmodyfikowany: 2021-11-03 15:26