Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. 2023

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE: IPO.6220.4.2022.GP

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) z a w i a d a m i a m że została wydana odmowna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa 2 budynków inwentarskich &nda...

Utworzony: 2023-03-23 | Zmodyfikowany: 2023-03-23 16:17

2. 2023

Zarządzenie Nr ZW.0050.31.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 1 marca 2023r. w sprawie zmi...

Utworzony: 2023-03-22 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 15:35

3. 2023

Zarządzenie Nr ZW.0050.28.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 1 marca 2023r. w sprawie upo...

Utworzony: 2023-03-22 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 15:31

4. 2023

Zarządzenie Nr ZW.0050.27.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 1 marca 2023r. w sprawie upo...

Utworzony: 2023-03-22 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 15:24

5. 2023

Zarządzenie Nr ZW.0050.26.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 1 marca 2023r. w sprawie upo...

Utworzony: 2023-03-22 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 15:22

6. 2023

Zarządzenie Nr ZW.0050.25.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie z...

Utworzony: 2023-03-22 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 15:20

7. 2023

Zarządzenie Nr ZW.0050.24.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie z...

Utworzony: 2023-03-22 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 15:17

8. 2023

Zarządzenie Nr ZW.0050.23.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie p...

Utworzony: 2023-03-22 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 15:15

9. 2023

Zarządzenie Nr ZW.0050.22.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie p...

Utworzony: 2023-03-22 | Zmodyfikowany: 2023-03-22 15:13

10. 2022

Zarządzenie Nr ZW.0050.189.2022 Wójta Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie...

Utworzony: 2023-03-21 | Zmodyfikowany: 2023-03-21 08:09

11. Referat Organizacyjny, Oświaty i Sportu

Stanowisko ds. organizacyjnych i kadr

Renata Pierz - pokój 19 tel. wew. 201

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 12:56

12. Referat Organizacyjny, Oświaty i Sportu

Stanowisko ds. administracji w oświacie

Anna Stachera - pokój 11 tel. wew. 223

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 12:54

13. Referat Organizacyjny, Oświaty i Sportu

Kierownik referatu Organizacyjnego Oświaty i Sportu

Emilia Krawczyk - pokój 4 tel. wew. 211

Utworzony: 2023-03-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 12:51

14. Dane podstawowe

Informacje Ogólne o Urzędzie

Gmina Popów Rodzaj Gmina wiejska Województwo śląskie Powiat kłobucki Kod 42-110 Popów Miejscowość Zawady ul.Częstochowska 6 Kontakt tel./fax: +48 (034) 317 70 67, 317 70 83, 317 70 84, 317 70 85 e-mail: ug@gminapopow.pl Wójt Jan Kowalik tel. (34) 317 70 67 Przewodniczący Rady Henryk Wróż tel. (34) 317 70 67 Sekretarz Justyna Bednarska tel. (34) 317 70 67 e-mail: j.bednarska@gminapopow.pl Skarbnik Paweł Hanus tel. (34) 317 70 67 p.hanus@gminapopow.pl Konto Bank Spółdzielczy w Kłobucku Oddział...

Utworzony: 2019-04-17 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 11:16

15. 2023

II Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę działki o nr ewid. 190/1, obręb Wąso...

Utworzony: 2023-03-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 09:37

16. 2023

Odwołanie przetargu na dzierżawę nieruchomości: działka o nr ewid. 190/1

Utworzony: 2023-03-20 | Zmodyfikowany: 2023-03-20 09:34

17. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Popów

Utworzony: 2009-04-02 | Zmodyfikowany: 2023-03-17 10:16

18. 2023

Zarządzenie Nr ZW.0050.30.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ...

Utworzony: 2023-03-17 | Zmodyfikowany: 2023-03-17 10:11

19. 2023

Zarządzenie Nr ZW.0050.29.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie ...

Utworzony: 2023-03-17 | Zmodyfikowany: 2023-03-17 10:09

20. 2023

Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania Znak: IPO.6220.15.2021.GP

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) w związku z art. 30 oraz art. 79 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania prowadzonego w sprawie...

Utworzony: 2023-03-08 | Zmodyfikowany: 2023-03-09 08:40