Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-02-08 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-02-08 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-02-08 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek leśny
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-02-08 11:11
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-02-08 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-02-08 11:10
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek od nieruchomości
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-02-08 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-02-08 11:06
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-02-08 11:05
Dział: Prawo Lokalne » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracje do druku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja na podatek rolny
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-02-03 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 308/LII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XIV/2019 Rady Gminy Popów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2023-02-03 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 309/LII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały numer 305/LI/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców do placówek oświatowych
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2023-02-03 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 309/LII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały numer 305/LI/2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców do placówek oświatowych
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2023-02-03 09:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 308/LII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XIV/2019 Rady Gminy Popów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2023-02-03 09:09
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 308/LII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XIV/2019 Rady Gminy Popów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2023-02-03 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 307/LII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2023-02-03 09:07
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 307/LII/2023 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2023-02-02 14:51
Dział: Inne » Petycje » Petycje złożone w 2021 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2023-02-02 14:51
Dział: Inne » Petycje » Petycje złożone w 2021 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2023-02-02 09:13
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania Znak: IPO.6220.1.2023.GP
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-02-02 09:12
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania Znak: IPO.6220.1.2023.GP
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-01-31 13:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Patrycja Anna Rusajczyk
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-01-31 13:37
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Patrycja Anna Rusajczyk
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-01-31 13:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Edyta Agnieszka Sołtysiak
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-01-31 13:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wojciech Konieczny
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-01-31 13:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elżbieta Zbień
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-01-31 13:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Justyna Ewa Leśko
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-01-31 13:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Katarzyna Szczerba
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-01-31 13:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Katarzyna Malec
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2023-01-31 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2023-01-31 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Sprawozdania z wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2021
Wykonanie: Emilia Krawczyk