Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-06-24 13:15
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania Znak sprawy: IPO.6220.2.2022.GP
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-24 13:15
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania Znak sprawy: IPO.6220.2.2022.GP
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-24 13:14
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie - obwieszczenie o zakończeniu postępowania Znak sprawy: IPO.6220.2.2022.GP
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-24 10:19
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak: IFIII.7820.16.2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Starosty Kłobuckiego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-24 10:18
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wojewody Śląskiego znak: IFIII.7820.16.2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Starosty Kłobuckiego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-23 07:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roboty budowlane „Modernizacja ulic Piwnej, Jasnej, Krętej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Piwnej”
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-23 07:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa ulic Turystycznej i Sosnowej w miejscowości Zawady, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-22 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa ulic Turystycznej i Sosnowej w miejscowości Zawady, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-22 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roboty budowlane „Modernizacja ulic Piwnej, Jasnej, Krętej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Piwnej”
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-22 10:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa ulic Turystycznej i Sosnowej w miejscowości Zawady, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-22 10:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roboty budowlane „Modernizacja ulic Piwnej, Jasnej, Krętej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Piwnej”
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-17 09:57
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: admin admin
Data: 2022-06-17 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: admin admin
Data: 2022-06-17 09:53
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: admin admin
Data: 2022-06-17 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: admin admin
Data: 2022-06-17 09:52
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: admin admin
Data: 2022-06-17 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: admin admin
Data: 2022-06-17 09:48
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: admin admin
Data: 2022-06-17 09:47
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: admin admin
Data: 2022-06-17 08:43
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: usunięcie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak WOOŚ.420.28.2020.ZŻł.49 z dnia 19 maja 2022 roku
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-15 12:46
Dział: Organy » Komórki organizacyjne » Referat Finansowy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stanowisko ds. księgowości podatkowej od środków transportu
Wykonanie: admin admin
Data: 2022-06-15 12:43
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki » Środki transportowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Środki transportowe
Wykonanie: admin admin
Data: 2022-06-15 10:39
Dział: Inne » Rejestr Gminnych Instytucji Kultury » Gminna Biblioteka Publiczna w Popowie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr Gminnych Instytucji Kultury
Wykonanie: admin admin
Data: 2022-06-10 13:20
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.420.1.2022.AS3.5 z dnia 09.06.2022 r.
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-10 13:20
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.420.1.2022.AS3.5 z dnia 09.06.2022 r.
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-10 12:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu znak PO.ZUZ.5.4210.348.2022.AB z dnia 09.06.2022 r.
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-10 12:09
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu znak PO.ZUZ.5.4210.348.2022.AB z dnia 09.06.2022 r.
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-10 12:02
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Antonie
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2022-06-08 16:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roboty budowlane „Modernizacja ulic Piwnej, Jasnej, Krętej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Piwnej”
Wykonanie: admin admin
Data: 2022-06-08 15:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa ulic Turystycznej i Sosnowej w miejscowości Zawady, gmina Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk