Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-01-21 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan zamówień publicznych na rok 2021
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2021-01-21 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Plan zamówień publicznych
Opis zmian: dodanie artykułu: Plan zamówień publicznych na rok 2021
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2021-01-21 12:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Więcki, ul. Słoneczna” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2021-01-21 10:51
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE Z.W.0050.12.2021 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: realizacji zadnia zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.
Wykonanie: Jan Kowalik
Data: 2021-01-21 10:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE Z.W.0050.12.2021 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: realizacji zadnia zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.
Wykonanie: Jan Kowalik
Data: 2021-01-21 10:47
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE Z.W.0050.12.2021 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: realizacji zadnia zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.
Wykonanie: Jan Kowalik
Data: 2021-01-21 10:46
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE Z.W.0050.12.2021 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: realizacji zadnia zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.
Wykonanie: Jan Kowalik
Data: 2021-01-21 10:45
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZARZĄDZENIE Z.W.0050.12.2021 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: realizacji zadnia zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.
Wykonanie: Jan Kowalik
Data: 2021-01-21 10:43
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE Z.W.0050.12.2021 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: realizacji zadnia zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.
Wykonanie: Jan Kowalik
Data: 2021-01-21 10:42
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: usunięcie artykułu: ZARZĄDZENIE Z.W.0050.12.2021 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: realizacji zadnia zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.
Wykonanie: Jan Kowalik
Data: 2021-01-21 10:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: ZARZĄDZENIE Z.W.0050.12.2021 WÓJTA GMINY POPÓW z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie: realizacji zadnia zleconego z zakresu administracji rządowej pn. transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, osób mających obiektywne trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc.
Wykonanie: Jan Kowalik
Data: 2021-01-20 15:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 186/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2020 r. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Popów na lata 2021-2026
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 15:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 186/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 179/XXVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2020 r. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Popów na lata 2021-2026
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 15:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 15:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 15:35
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 15:26
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 14:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 185/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2021-01-20 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 185/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 11:43
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 184/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 10:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 184/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 183/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2021, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 10:04
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 183/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2021, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 10:02
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 183/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2021, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 09:56
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: usunięcie artykułu: UCHWAŁA NR 183/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2021, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 183/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia za część roku 2021, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 09:46
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-01-20 09:41
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 181/XXIX/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Wykonanie: Emilia Krawczyk