Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-06-14 10:38
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie ZW Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów.
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2021-06-14 10:36
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie ZW Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów.
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2021-06-14 10:35
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie ZW Nr 0050.76.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2021-06-14 10:34
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie ZW Nr 0050.76.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2021-06-14 10:31
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie ZW Nr 0050.72.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów.
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2021-06-14 10:29
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie ZW Nr 0050.72.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów.
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2021-06-14 10:25
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie ZW Nr 0050.71.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów.
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2021-06-14 10:24
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie ZW Nr 0050.71.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów.
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2021-06-14 10:20
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie ZW Nr 0050.70.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2021-06-14 10:19
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie ZW Nr 0050.70.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2021-06-14 10:16
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie ZW Nr 0050.66.2021 Wójta Gminy Popów z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów
Wykonanie: Tomasz Bejm
Data: 2021-06-11 13:49
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” .
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” .
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 13:22
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” .
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 13:22
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia oraz przekazania do zaopiniowania projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” .
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Popów.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 13:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Popów.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 12:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2020 rok.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 12:44
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2020 rok.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 12:40
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 12:35
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 12:27
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 12:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 12:22
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały Rady Gminy Popów z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-06-11 12:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały NR 207/XXXIV/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy.
Wykonanie: Emilia Krawczyk