Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2024-06-24 14:55
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zwołaniu IV, a II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów w dniu 26 czerwca 2024 roku.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 14:55
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o zwołaniu IV, a II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów w dniu 26 czerwca 2024 roku.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 14:55
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o zwołaniu IV, a II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów w dniu 26 czerwca 2024 roku.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 12:32
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Webinar dla przedsiębiorców - Zainwestuj w OZE! Przewodnik po dofinansowaniach dla Przedsiębiorców
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2024-06-24 10:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 15/III/2024 RADY GMINY POPÓW z 14 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 15/III/2024 RADY GMINY POPÓW z 14 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 14/III/2024 RADY GMINY POPÓW z 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2023 rok.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:38
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 14/III/2024 RADY GMINY POPÓW z 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2023 rok.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 13/III/2024 RADY GMINY POPÓW z 14 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 13/III/2024 RADY GMINY POPÓW z 14 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 12/III/2024 RADY GMINY POPÓW z 14 czerwca 2024 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 12/III/2024 RADY GMINY POPÓW z 14 czerwca 2024 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2023 rok.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2023 rok.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:11
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:10
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:06
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-24 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał Rady » Rok 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały RADY GMINY POPÓW z dnia 14 czerwca 2024 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-21 12:20
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie - obwieszczenie IPO.6220.3.2024.EP
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2024-06-21 12:19
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie - obwieszczenie IPO.6220.3.2024.EP
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2024-06-21 12:01
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2024 lipiec - październik
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2024-06-21 12:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2024
Opis zmian: dodanie artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2024 lipiec - październik
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2024-06-18 14:02
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.69.2024 Wójta Gminy Popów z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Popów
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2024-06-18 14:02
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 0050.69.2024 Wójta Gminy Popów z dnia 12 czerwca 2024 r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Popów
Wykonanie: Mateusz Wojtyra
Data: 2024-06-18 12:18
Dział: Inne » Petycje » Petycje złożone w 2021 roku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycja w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-18 12:18
Dział: Inne » Petycje » Petycje złożone w 2021 roku
Opis zmian: dodanie artykułu: Petycja w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-17 13:55
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2024
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.64.2024 Wójta Gminy Popów z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmian w budżecie.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2024-06-17 13:55
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2024
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.65.2024 Wójta Gminy Popów z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka