Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-09-22 11:31
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach IPO.6220.3.2022.GP
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-22 11:31
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach IPO.6220.3.2022.GP
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-22 11:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach IPO.6220.3.2022.GP
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-22 11:29
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach IPO.6220.3.2022.GP
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-22 11:23
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-22 11:22
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-22 11:22
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-22 11:22
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: DODATEK DLA PODMIOTÓW WRAŻLIWYCH
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-21 14:59
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: DODATEK WĘGLOWY - PO ZMIANACH
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-21 14:58
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-21 14:58
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-21 14:58
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-21 14:57
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 15:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja Figury Powstańca Styczniowego na mogile w Wąsoszu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 15:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja Figury Powstańca Styczniowego na mogile w Wąsoszu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 15:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja Figury Powstańca Styczniowego na mogile w Wąsoszu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 15:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja Figury Powstańca Styczniowego na mogile w Wąsoszu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 15:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja Figury Powstańca Styczniowego na mogile w Wąsoszu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 15:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja Figury Powstańca Styczniowego na mogile w Wąsoszu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 15:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja Figury Powstańca Styczniowego na mogile w Wąsoszu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 15:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja Figury Powstańca Styczniowego na mogile w Wąsoszu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 15:45
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja Figury Powstańca Styczniowego na mogile w Wąsoszu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 15:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja Figury Powstańca Styczniowego na mogile w Wąsoszu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 15:44
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Modernizacja Figury Powstańca Styczniowego na mogile w Wąsoszu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 15:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2022
Opis zmian: dodanie artykułu: Modernizacja Figury Powstańca Styczniowego na mogile w Wąsoszu Górnym wraz z zagospodarowaniem terenu wokół pomnika
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 13:23
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 13:22
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Dominik Kościelecki
Data: 2022-09-16 13:21
Dział: Prawo Lokalne » Zagospodarowanie przestrzenne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Dominik Kościelecki