Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2020-10-19 12:05
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2020-10-19 12:05
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2020-10-19 12:04
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2020-10-19 12:03
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wzór wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2020-10-16 13:11
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat - Urząd Gminy Popów zostaje zamknięty dla interesantów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-15 14:54
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2021r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-15 14:53
Dział: Inne » Organizacje pozarządowe » Konsultacje społeczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2021r.
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-14 15:36
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2020-10-14 15:36
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2020-10-14 15:33
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2020-10-14 15:24
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2020-10-14 15:24
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2020-10-14 15:23
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2020-10-13 09:03
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2020-10-13 09:00
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2020-10-12 14:25
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-12 13:47
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2020-10-12 13:47
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2020-10-12 10:09
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowym w związku ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-12 10:09
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowym w związku ze sporządzaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-12 09:17
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą dot. uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-12 09:17
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą dot. uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-12 09:16
Dział: Urząd » Ochrona danych osobowych RODO
Opis zmian: dodanie artykułu: KLAUZULA INFORMACYJNA w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą dot. uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popów
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-08 11:40
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Szkoły i przedszkola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 w Popowie
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-08 11:39
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Szkoły i przedszkola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 5 w Zawadach
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-08 11:38
Dział: Inne » Gminne jednostki organizacyjne » Szkoły i przedszkola
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-08 10:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO „Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie posypywania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Popów w sezonie zimowym 2020/2021 r.”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-08 10:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia poniżej 30 000 Euro » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe dla postępowania ofertowego na wykonanie usługi o wartości szacunkowej poniżej 30.000 EURO „Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie posypywania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Popów w sezonie zimowym 2020/2021 r.”
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-07 16:06
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra
Data: 2020-10-07 16:05
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi
Wykonanie: Bartosz Wojtyra