Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-04-15 14:46
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego znak: AB.673.5.006.2020.G z dnia 6 kwietnia 2021 r. o wydaniu dla Gminy Popów decyzji Starosty Kłobuckiego Nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa ulicy Krętej w miejscowości Zawady” - droga kategorii gminnej - dojazdowej (D)
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2021-04-15 14:44
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Starosty Kłobuckiego znak: AB.673.5.006.2020.G z dnia 6 kwietnia 2021 r. o wydaniu dla Gminy Popów decyzji Starosty Kłobuckiego Nr 1/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: rozbudowa ulicy Krętej w miejscowości Zawady” - droga kategorii gminnej - dojazdowej (D)
Wykonanie: Monika Kowalczyk
Data: 2021-04-14 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 14:00
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 13:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 13:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 13:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 13:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 13:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 13:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia przetargów » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 11:42
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 11:42
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 11:42
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 11:26
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 11:17
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 11:16
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 11:16
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-14 11:14
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze wniosków dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest w 2021 roku
Wykonanie: Ilona Banaszczyk
Data: 2021-04-09 11:37
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 198/XXXI/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych z terenu gminy Popów.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-04-09 11:36
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 198/XXXI/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych z terenu gminy Popów.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-04-09 11:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 197/XXXI/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Kamieńszczyzna w gminie Popów.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-04-09 11:34
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 197/XXXI/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Kamieńszczyzna w gminie Popów.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-04-09 11:32
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 196/XXXI/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-04-09 11:31
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 196/XXXI/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-04-09 11:28
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 195/XXXI/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-04-09 11:27
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR 195/XXXI/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów.
Wykonanie: Emilia Krawczyk
Data: 2021-04-09 11:23
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UCHWAŁA NR 194/XXXI/2021 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Antoniach.
Wykonanie: Emilia Krawczyk