Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2023-05-31 12:58
Dział: Inne » Raport o stanie Gminy Popów » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Popów za rok 2022
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-31 12:58
Dział: Inne » Raport o stanie Gminy Popów » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Popów za rok 2022
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-31 11:36
Dział: Inne » Raport o stanie Gminy Popów » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Popów za rok 2022
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-31 11:36
Dział: Inne » Raport o stanie Gminy Popów » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Popów za rok 2022
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-31 11:35
Dział: Inne » Raport o stanie Gminy Popów » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raport o stanie Gminy Popów za rok 2022
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-31 11:32
Dział: Inne » Raport o stanie Gminy Popów » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie Gminy Popów za rok 2022
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-29 20:30
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie - Obwieszczenie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wąsosz Górny o mocy do 4 MW"
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-29 12:31
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wąsosz Górny o mocy do 4 MW"
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-29 12:31
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wąsosz Górny o mocy do 4 MW"
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-29 12:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś"
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-29 12:28
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś"
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-29 12:27
Dział: Urząd » Tablica ogłoszeń » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na: "Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś"
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-25 07:55
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.42.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2023-05-25 07:53
Dział: Organy » Wójt Gminy » Zarządzenia » 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr ZW.0050.42.2023 Wójta Gminy Popów z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Gminy Popów.
Wykonanie: Adrianna Związek-Lisiecka
Data: 2023-05-24 21:27
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - Wójt Gminy Popów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Popowie
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 21:26
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie - Wójt Gminy Popów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Popowie
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 21:26
Dział: Urząd » Nabór na wolne stanowiska pracy
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie - Wójt Gminy Popów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Popowie
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 11:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Sekretarz Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Justyna Bednarska: oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 11:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Sekretarz Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Justyna Bednarska: oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 11:45
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Skarbnik Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 11:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Skarbnik Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 11:44
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Skarbnik Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 11:40
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małgorzata Solnica
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 11:39
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Katarzyna Szczerba
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 11:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Monika Kopacz
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 11:38
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Agnieszka Hołubowicz
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 11:36
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rafał Bednarski
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 11:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Katarzyna Malec
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 11:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Anna Małgorzata Szymocha-Drutowska
Wykonanie: admin admin
Data: 2023-05-24 11:25
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Barbara Małgorzata Dondela
Wykonanie: admin admin