artykuł nr 1

Uchwała Nr 257/XLI/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 31.08.2006 r w sprawie: nabycia nieruchomosci rolnej położonej w Popowie
Załączniki:
Treść uchwały 18.000 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 256/XLI/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 31.08.2006 r w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Załączniki:
Treść uchwały 51.500 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 255/XLI/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 31.08.2006 r w sprawie: zmiany Uchwały Nr 249/XL/2006
Załączniki:
Treść uchwały 46.000 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 254/XLI/2006

Uchwała rady Gminy Popów z dnia 31.08.2006 r w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 51.000 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 253/HLI/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 31.08.2006 r w sprawie: ulg w podatku rolnym

artykuł nr 6

Uchwała Nr 252/XL/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 21.07.2006 r w sprawie: sprzedaży działek położonych w Zawadach oznaczonych nr 892/23, 892/25, 892/27
Załączniki:
Treść uchwały 23.000 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 251/XL/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 21.07.2006 r w sprawie: zmian w budżecie gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 42.000 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 250/XL/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 21.07.2006 r w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach
Załączniki:
Treść uchwały 38.000 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 249/XL/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 21.07.2006 r w sprawie: wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Popów " Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Popów z uwzględnieniem pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach
Załączniki:
Treść uchwały 44.500 KB