artykuł nr 21

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej z dnia 22 października 2018 r.

artykuł nr 22

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowości podatkowej od środków transportowych.

artykuł nr 23

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych

artykuł nr 24

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej

artykuł nr 25

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Popowie.