artykuł nr 31

Ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 4 w Więckach

artykuł nr 32

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości

artykuł nr 33

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. porządku i czystości

artykuł nr 34

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Referenta Urzędu Stanu Cywilnego W Popowie

artykuł nr 35

Ogłoszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko pracy Podinspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych